© 2002-2024, René G.A. Ros

Garage
Een 'garage' (G3) werd gebruikt voor opslag van enkele oude auto's.
(Foto: René Ros, 1999)

Garage 4
De kleine 'garage' (G4) zakt steeds verder weg.
(Foto: René Ros, 2003)

Truckage
Een Würzburg Riese antenne digitaal herplaatst op 'Seeadler'.
(Montage: René Ros, 2003)

Dwingeloo
Bij het Planetron Dwingeloo is nog een originele Würzburg Riese antenne aanwezig.
(Foto: René Ros, 2010)

Toekomst

Radarstation 'Seeadler' is van een bijzondere cultuurhistorische waarde en er zijn een aantal redenen om zuinig met de restanten te zijn.
Ten eerste heeft het zijn waarde als tijdbeeld en technologisch fenomeen in de ontwikkeling van radar en luchtverkeersleiding.

En ten tweede is het, ondanks de gedeeltelijk ruïneuze staat en ligging in een dichtbevolkte streek, samen met Eisbär (Sondel, Friesland) en Löwe (Marum, Groningen), een van de best bewaarde en zichtbare Duitse radar- en peilstations van Nederland. En de meest complete in de provincie Noord-Holland. Voor zover nu bekend, is dit het enige station in Europa waarvan zowel de Würzburg Riese sokkels als de Y-peilers funderingen nog aanwezig zijn.

Tenslotte herinnert dit bouwwerk aan een duistere periode uit onze geschiedenis waardoor we ons huidige bestaan wellicht in een beter perspectief kunnen zien. Het radarstation kan ook beleefd worden als een monument voor de boven Nederland gevoerde luchtoorlog en ter herinnering aan hen die daarbij zijn omgekomen.

Er worden fasegewijs 2.750 woningen in de Bloemendalerpolder gebouwd dat de wijk Weespersluis zal worden. Het overige deel van de polder wordt een "bosachtig park". Daardoor zal het aanzien van de polder drastisch wijzigen.
Door het projectbureau Bloemendalerpolder heeft aangegeven dat het radarstation daarin een plaats zal krijgen. Dat moet toch niet zo'n probleem zijn met zulke kleine bouwwerkjes.

Er zijn niet veel bouwwerken door de Duitse bezetter buiten de kuststrook gebouwd en daar resteren er nog minder van. Voor zover bekend is er geen juridische bescherming voor dit radarstation.

De volgende organisaties zetten zich in voor het behoud van het Radarstation 'Seeadler':

AWN Naerdincklant heeft eind 2006 bij de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, tegenwoordig gefuseerd en hernoemd tot Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) bescherming gevraagd (plaatsing op de monumentenkaart).

Het cultuurhistorisch onderzoek van RAAP, uit februari 2010, schrijft over 'Seeadler':
"Het grondradarstation Seeadler is van hoge tot zeer hoge waarde. Bij ruimtelijke ingrepen zou zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met de verschillende elementen en de onderlinge samenhang. Behoud van dit ensemble dient te worden nagestreefd, aangezien het grondradarstation Seeadler een van de meest complete ensembles in Nederland betreft."
"De middeleeuwse verkaveling, maar ook het grondradarstation Seeadler dragen bij aan het ‘verhaal’ van het plangebied en, door gebruik te maken van deze cultuurhistorische elementen, tot een verantwoorde inrichting van het gebied."

Download hier het rapport en de kaart van het cultuurhistorisch bureauonderzoek voor de Bloemendalerpolder.

Radarstation Seeadler Twitter
Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Duitse WO2 Radarstation Seeadler
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)