© 2002-2024, René G.A. Ros

Luchtfoto
Een op 12 september 1944 gemaakte luchtfoto.
(Foto: Speciale Collecties, Bibliotheek Wageningen UR)

Fundering
Een nog aanwezig fundering (F3) van het Auswertung T-Baracke.
(Foto: René Ros, 1999)

Ontmanteling

In juli 1943 introduceerden de Engelsen 'Window', wolken aluminium strookjes die de Duitse radar verblindden. Hierdoor werd het gehele Duitse Himmelbettverfahren vrijwel waardeloos. Bovendien was het systeem ook niet berekend op grote bommenwerperformaties die door één gebied trokken.

Al op 14 december 1943 om 10.11 werd de telefoonaansluiting (4 dubbele draden?) van het radarstation alweer afgekoppeld. Daaruit moet geconcludeerd worden dat het toen niet meer werd gebruikt. Er zijn ook gegevens dat het op 27 april 1944 om 13.00 uur is afgekoppeld, mogelijk dat dit een andere aansluiting betrof die ten behoeve van de wacht is aangehouden.

De Groep Albrecht meldt dat tot december 1943 er ongeveer 100 manschappen aanwezig waren. Daarna 15 man, vermoedelijk ter bewaking, die op 11 maart 1944 het station verlieten.

De sluiting moet ook te maken hebben met het feit dat vanaf eind 1943 werd overgestapt op nieuwe radarsystemen. Door de technische vooruitgang kon volstaan worden met minder stations. Tevens werd Fliegerhorst Schiphol sinds december 1943 nauwelijks nog gebruikt door de (nacht)jagers: op 13 december had een zwaar geallieerd bombardement plaatsgevonden.

Het radarstation werd rond september 1944, na Dolle Dinsdag, door de Duitse bezetter ontmanteld. Op een luchtfoto van 17 september 1944 is te zien dat alle grote gebouwen tot de grond toe zijn afgebroken.
De inventaris en alle materialen die men wilde meenemen werden langs de toegangsweg opgestapeld. Op 15 februari 1945 waren die materialen weggehaald en leek 'Seeadler' geheel verlaten. Het is niet bekend waar de apparatuur zoals de schotelantennes naar toe zijn gegaan.
De schotels van andere stations zijn na de oorlog nog gebruikt bij astronomisch en communicatie-onderzoek. Zo hebben bijvoorbeeld drie parabool-antennes gestaan bij de PTT Radiocontroledienst bij Nederhorst den Berg.

Het is bijzonder dat de situatie tegenwoordig gelijk is aan die van februari 1945. Alle kleine 'garages', de Würzburg Riese sokkels en de twee torenfunderingen zijn nog aanwezig. Van gebouw G2 zijn de tussenmuren verwijdert en daardoor is het dak instabiel geworden. Ook is gebouw G4 in augustus 2001 omgevallen.

Omdat de radarstelling maar kort operationeel is geweest, van juli 1943 tot december 1943, is het niet verbazingwekkend dat er zo weinig over dit station bekend is.

Radarstation Seeadler Twitter
Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Duitse WO2 Radarstation Seeadler
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)