© 2002-2024, René G.A. Ros

Zuidaanzicht
Zuidaanzicht van het grootste deel van de restanten.
(Foto: René Ros, 2006)

Wurzburg Riese
Een Würzburg Riese antenne voor onderzoek naar de ionosfeer en radioastronomie bij de P.T.T. in Nederhorst den Berg.
(Foto: dhr. A. Kostelijk, ca. 1953)

Sneeglockchen
Auswertungsgebäude van 'Sneeglöckchen' bij Schagen
(Foto: René Ros, 2008)

Sokkel
De zuidelijke sokkel van een Würzburg Riese (R2).
(Foto: René Ros, 2003)

Bouw

Gedurende acht weken in juli en augustus 1943 werd de radarstelling gebouwd. Begonnen werd met het oprichten van de nu nog aanwezige kleine gebouwen, de zogenoemde Feldmässige Ausbau. Deze hebben het uiterlijk van een garage (G1 t/m G3) en boden onderdak aan de aggregaten of andere technische apparatuur.

Vervolgens werd er als Stellungs Zentrale een Auswertung T-Baracke gebouwd waar de gegevens werden verwerkt. Dit is een T-vormig gebouw dat ook bij andere stations in Nederland heeft gestaan. Waarschijnlijk zijn (delen van) de fundering van dit gebouw nog aanwezig (F2 en F3).
Er zijn nog enige resterende Auswertung T-Baracke zoals die van de radiopeilstation 'Sneeglöckchen' bij Schagen (N.H.), 'Brenessel' bij Brielle (Z.H.) en Teerose I bij Terlet (Gld.).

Aan de oostzijde van de boerderij werden twee of vier langwerpige barakken geplaatst. Iets ten noorden van de barakken werd een rechthoekig bassin met compartimenten gebouwd, waarschijnlijk een reservoir voor bluswater.
Ook werd direct ten zuidwesten van de boerderij Breedland een omvangrijk complex van drie, in U-vorm, aan elkaar gekoppelde gebouwen. Waarin accommodatie voor NCO's (Niet commandovoerende officieren) en de Luftnachrichten-Helferinnen met ertussen een gebouw voor verwarming, toiletten en douches. De funderingsbalken zijn nog aanwezig.
Ook werd een Wirstschaftsbaracke gebouwd voor de administratie en mogelijk kantine. Waarschijnlijk is een deel van de fundering nog aanwezig (F1).

Nabij en evenwijdig met de Papelaan kwamen twee grote houten torens te staan met een vierkante grondvorm met zijden van circa zes meter - waarschijnlijk de zogenoemde Heinrich Y-peilers. De funderingen hiervan zijn nog in het veld aanwezig.
En tenslotte een klein vierkant gebouwtje als zuidoostelijke hoek van het station (G4), vermoedelijk een Knotenpunkt met telefoonaansluiting naar de Korte Muiderweg.
Op de Britse luchtfoto's is te zien dat er greppels tussen de houten torens en het vierkante gebouwtje voor de kabels zijn gegraven. In de weilanden tussen de gebouwen en de Papelaan werden verschillende met aarde overdekte schuilplaatsen aangelegd.
Al een maand na aanvang van de bouw, op 29 augustus 1943, werd de radarstelling op het militaire telefoonnet aangesloten (4 dubbele draden?). Op 31 augustus was het radarstation in bedrijf.

Het is echter opvallend dat er wel twee Würzburg Riese sokkels (R1 en R2, 300 m afstand) aanwezig zijn voor de grote en tonnen wegende parabool-antennes van 7,4 meter diameter, maar dat deze op geen van de luchtfoto's te herkennen zijn.
Volgens meerdere getuigen hebben er wel degelijk parabool-antennes met een diameter van 5-6 meter op de sokkels gestaan. Ook de Groep Albrecht meldt twee "2 listening-installations shell-formed" maar met een diameter van 3,5 meter. Wellicht wordt er een vergissing gemaakt (straal?). Of hebben er kleinere paraboolantennes van een ander type gestaan?

Het is een van de laatst gebouwde stations, vermoedelijk om een gaatje in de radardekking te sluiten.

Radarstation Seeadler Twitter
Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Duitse WO2 Radarstation Seeadler
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)